SUPERVIZIJŲ CIKLAS LOGOPEDAMS

2018 metais nuo vasario mėnesio Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuotas rajono logopedams supervizijų ciklas ,,Fonetinis kalbėjimo sutrikimas“, ,,Fonologinis kalbos sutrikimas“, ,,Dizartrija“. Temos buvo parinktos pagal aktualumą. Susirinkę specialistai analizavo sudėtingesnius fonetinio kalbėjimo, fonologinio kalbos, dizartrijos sutrikimų atvejus, reflektavo ir mokėsi suprasti savo darbo sunkumų priežastis. Bendromis jėgomis ieškojo sutrikimų įveikimo metodų ir formų. Supervizijose buvo ne tik sprendžiamos aktualios darbinės problemos, bet ir mokomasi kartu, kaip jas galėtumėme spręsti. Skaitykite toliau

KVIETIMAS

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būreliu 2018 m. gegužės 15 d. maloniai kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirtoje paminėti Tarptautinę šeimos dieną.

Skaitykite toliau

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamų renginių 2018 m. balandžio mėn. planas

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data, laikas Vieta Atsakingas asmuo
1. Kvalifikacijos kėlimo seminaras Vilniaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Socialinio pedagogo užrašinė“. Dalyvauja iš anksto užsiregistravę dalyviai.

Kiekvienam iš  užsiregistravusių dalyvių privaloma turėti su savimi nešiojamą kompiuterį, kuriuose įdiegta  Microsoft Access programa.

 

Balandžio 3 d.

Vilniaus r. savivaldybės administracija,

Mažoji salė

PPT

Jovita Gilevič

tel. 867182470

2. Vilniaus r. metodinio būrelio socialinių pedagogų darbo grupės susirinkimas dėl organizuojamos konferencijos ”Vaikas. Šeima. Mokykla”.

Dalyvauja: Nemenčinės Gedimino gimnazijos socialinė pedagogė N. Kriaučiūnienė, Kalvelių ”Aušros” gimnazijos socialinė pedagogė E. Žigienė, Rukainių gimnazijos socialinė pedagogė J. Gilevič, Rudaminos Ferdinando Ruščicos gimnazijos socialinė pedagogė S. Juodelienė, Paberžės ”Verdenės” gimnazijos socialinė pedagogė R. Rybakova, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos socialinė pedagogė I. Macevič.

 

Balandžio 10 d.

Vilniaus r. savivaldybės administracija

 

PPT

Jovita Gilevič

tel. 867182470

3. Vilniaus rajono švietimo įstaigų kūrybinio konkurso ,,Mano knyga“ darbo grupės susirinkimas. Dalyvauja: V. Ašmonaitienė, Č. Urbanovič, D. Banevič, A. Grebneva, J. Skripskienė, D. Stefanovič, B. Juknevičiūtė, R. Gerasim. Balandžio 12 d.

13.00 val.

Vilniaus r. Nemenčinės

K. Parčevskio  gimnazija, 331 kab.

Česlava Urbanovič,

Julija Skripskienė

4. Respublikinio garsinės analizės konkurso „Paraidžiui“ (lietuvių k.) darbo grupės susirinkimas.

Dalyvauja: Justina Valterė, Kristina Sivica, Beata Juknevičiūtė, Gražina Simelienė, Brigita Skaideilytė.

 

Balandžio 17 d.

9.00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Mažoji salė

Beata Juknevičiūtė,

tel. 867612724,

Justina Valterė, tel. 868353058

5. Respublikinis garsinės analizės konkursas „Paraidžiui“ (lietuvių k.).

Dalyvauja užsiregistravusios mokyklos.

Balandžio 17 d.

9.30 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Mažoji salė

Beata Juknevičiūtė,

Justina Valterė,

6. Atvejo analizė logopedams. Dizartrija.

Būtina išankstinė registracija iki balandžio 17 d.

beatajukneviciute@gmail.com

Balandžio 24 d.

14.00 val.

Vilniaus rajono PPT,

Nemenčinė

Mickevičiaus g.16

Česlava Urbanovič,

Beata Juknevičiūtė

7. Vilniaus rajono švietimo įstaigų psichologų susirinkimas.

 

Balandžio 25 d.

10.00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 305 kab. Olga Bartkevič,

Agnieška Ragucka

PPT 2018 m. balandžio mėn. p l a n a s

Susitikimas su Vilniaus rajono švietimo įstaigų profesinio orientavimo ir informavimo konsultantais

Sausio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau PPT) direktorius Roman Juchnevič susitiko su Vilniaus rajono švietimo įstaigų profesinio orientavimo ir informavimo konsultantais. Susitikimo metu Tarnybos vadovas pristatė Erasmus + projekto „Trio to Success“, kurį įgyvendino Vilniaus r. PPT, rezultatus. Skaitykite toliau

Kaip suvaldytį stresą?

Mokslinėje literatūroje stresas apibrėžiamas kaip vidinės įtampos būsena – fizinė ir psichinė organizmo įtampa, reakcija į slegiančias situacijas, keliančias grėsmę individo gerovei, sveikatai ar gyvybei. Kiekvienas stresinis įvykis sukuria vidinę įtampą, kuri pasireiškia įvairaus stiprumo neigiamais išgyvenimais: susierzinimu, pykčiu, įtūžiu, nerimu, baime, panika, liūdesiu, nusiminimu, depresija, planavimo, susikaupimo sunkumais. Skaitykite toliau