Susitikimas su Vilniaus rajono švietimo įstaigų profesinio orientavimo ir informavimo konsultantais

Sausio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau PPT) direktorius Roman Juchnevič susitiko su Vilniaus rajono švietimo įstaigų profesinio orientavimo ir informavimo konsultantais. Susitikimo metu Tarnybos vadovas pristatė Erasmus + projekto „Trio to Success“, kurį įgyvendino Vilniaus r. PPT, rezultatus. Skaitykite toliau

Kaip suvaldytį stresą?

Mokslinėje literatūroje stresas apibrėžiamas kaip vidinės įtampos būsena – fizinė ir psichinė organizmo įtampa, reakcija į slegiančias situacijas, keliančias grėsmę individo gerovei, sveikatai ar gyvybei. Kiekvienas stresinis įvykis sukuria vidinę įtampą, kuri pasireiškia įvairaus stiprumo neigiamais išgyvenimais: susierzinimu, pykčiu, įtūžiu, nerimu, baime, panika, liūdesiu, nusiminimu, depresija, planavimo, susikaupimo sunkumais. Skaitykite toliau

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas
„Naratyvinės terapijos taikymas vaikų, jaunimo ir šeimos
psichikos sveikatos stiprinime“ Skaitykite toliau

Švietimo įstaigų vadovų vertinimo metodiką reikėtu tobulinti

Š. m. lapkričio 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko susitikimas aptarti pretendentų būti švietimo įstaigų vadovais kompetencijų vertinimo metodiką.

Susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir vyriausioji specialistė Regina Labinienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Pedagogų vertinimo skyriaus vedėja Jovita Monkevičienė, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos (toliau LPPTVA) prezidentė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Roma Vida  Pivorienė ir LPPTVA valdybos atstovas Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič. Skaitykite toliau

„Trio to success“, czyli jak osiągnąć sukces

Jak odnaleźć własną ścieżkę zawodową, czym się w życiu zająć, żeby mieć z wykonywanej pracy satysfakcję i pieniądze – szukać odpowiedzi na te pytania pomagają młodzieży doradcy zawodowi. Projekt „Trio do sukcesu“, czyli w oryginale: „Trio to success“, w którym uczestniczyła Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego, był wymianą doświadczeń doradców zawodowych z trzech państw: Polski, Litwy i Włoch. Podsumowaniem projektu była konferencja „Realia kształcenia młodzieży dla kariery: kształcenie kompetencji zawodowych, wspieranie przedsiębiorczości, nauczanie zawodowe“.

więcej…