Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje vyksta paroda „MANO PASAKA“

Nuo vasario 2 dienos iki vasario 24 dienos Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje vyksta vaikiškos knygos kūrimo paroda  „Mano pasaka“, kurį organizavo Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio darbo grupė ir Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Konkurse – parodoje dalyvauja specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus ir  1-4 klasių mokiniai.

Skaitykite toliau

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vizitas „Centre médico psychologique, périnatalité et petite enfance“ (Prancūzijos medicininiame psichologiniame centre)

Besirūpindama Vilniaus rajono gyventojų gerove, Vilniaus rajono savivaldybės administracija vykdo įvairias veiklas, stengiasi didinti psichosocialinių paslaugų prieinamumą bei gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvauja 10.1.3-ESFA-R-920 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo savivaldybėse projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“. Viena iš šio projekto suplanuotų veiklų buvo vizitas Prancūzijos medicininiame psichologiniame centre „Centre médico psychologique, périnatalité et petite enfance“, kadangi ši įstaiga panašiai, kaip ir Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, dirba su daugiakalbiais vaikais ir turi gerai organizuotą klientų aptarnavimo bei santykių su klientais valdymo procesą.

Skaitykite toliau

Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas

Maloniai kviečiame visus švietimo įstaigų bendruomenių narius: švietimo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, pedagogus, pagalbos specialistus, tėvus bei kitus asmenis, siekiančius pagilinti žinias švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimo srityje dalyvauti

respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje

,,Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas“.

Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 4 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius). Skaitykite toliau

Vilniaus rajono savivaldybėje vyko konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti

Šiandien, gegužės 15 d., Tarptautinės šeimos dienos proga,  Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos kartu su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodiniu būreliu organizuotas renginys buvo skirtas stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo ryšius, prisidedant prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų bei sėkmingos vaikų socializacijos. Skaitykite toliau

SUPERVIZIJŲ CIKLAS LOGOPEDAMS

2018 metais nuo vasario mėnesio Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuotas rajono logopedams supervizijų ciklas ,,Fonetinis kalbėjimo sutrikimas“, ,,Fonologinis kalbos sutrikimas“, ,,Dizartrija“. Temos buvo parinktos pagal aktualumą. Susirinkę specialistai analizavo sudėtingesnius fonetinio kalbėjimo, fonologinio kalbos, dizartrijos sutrikimų atvejus, reflektavo ir mokėsi suprasti savo darbo sunkumų priežastis. Bendromis jėgomis ieškojo sutrikimų įveikimo metodų ir formų. Supervizijose buvo ne tik sprendžiamos aktualios darbinės problemos, bet ir mokomasi kartu, kaip jas galėtumėme spręsti. Skaitykite toliau

KVIETIMAS

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būreliu 2018 m. gegužės 15 d. maloniai kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirtoje paminėti Tarptautinę šeimos dieną.

Skaitykite toliau

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamų renginių 2018 m. balandžio mėn. planas

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data, laikas Vieta Atsakingas asmuo
1. Kvalifikacijos kėlimo seminaras Vilniaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Socialinio pedagogo užrašinė“. Dalyvauja iš anksto užsiregistravę dalyviai.

Kiekvienam iš  užsiregistravusių dalyvių privaloma turėti su savimi nešiojamą kompiuterį, kuriuose įdiegta  Microsoft Access programa.

 

Balandžio 3 d.

Vilniaus r. savivaldybės administracija,

Mažoji salė

PPT

Jovita Gilevič

tel. 867182470

2. Vilniaus r. metodinio būrelio socialinių pedagogų darbo grupės susirinkimas dėl organizuojamos konferencijos ”Vaikas. Šeima. Mokykla”.

Dalyvauja: Nemenčinės Gedimino gimnazijos socialinė pedagogė N. Kriaučiūnienė, Kalvelių ”Aušros” gimnazijos socialinė pedagogė E. Žigienė, Rukainių gimnazijos socialinė pedagogė J. Gilevič, Rudaminos Ferdinando Ruščicos gimnazijos socialinė pedagogė S. Juodelienė, Paberžės ”Verdenės” gimnazijos socialinė pedagogė R. Rybakova, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos socialinė pedagogė I. Macevič.

 

Balandžio 10 d.

Vilniaus r. savivaldybės administracija

 

PPT

Jovita Gilevič

tel. 867182470

3. Vilniaus rajono švietimo įstaigų kūrybinio konkurso ,,Mano knyga“ darbo grupės susirinkimas. Dalyvauja: V. Ašmonaitienė, Č. Urbanovič, D. Banevič, A. Grebneva, J. Skripskienė, D. Stefanovič, B. Juknevičiūtė, R. Gerasim. Balandžio 12 d.

13.00 val.

Vilniaus r. Nemenčinės

K. Parčevskio  gimnazija, 331 kab.

Česlava Urbanovič,

Julija Skripskienė

4. Respublikinio garsinės analizės konkurso „Paraidžiui“ (lietuvių k.) darbo grupės susirinkimas.

Dalyvauja: Justina Valterė, Kristina Sivica, Beata Juknevičiūtė, Gražina Simelienė, Brigita Skaideilytė.

 

Balandžio 17 d.

9.00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Mažoji salė

Beata Juknevičiūtė,

tel. 867612724,

Justina Valterė, tel. 868353058

5. Respublikinis garsinės analizės konkursas „Paraidžiui“ (lietuvių k.).

Dalyvauja užsiregistravusios mokyklos.

Balandžio 17 d.

9.30 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Mažoji salė

Beata Juknevičiūtė,

Justina Valterė,

6. Atvejo analizė logopedams. Dizartrija.

Būtina išankstinė registracija iki balandžio 17 d.

beatajukneviciute@gmail.com

Balandžio 24 d.

14.00 val.

Vilniaus rajono PPT,

Nemenčinė

Mickevičiaus g.16

Česlava Urbanovič,

Beata Juknevičiūtė

7. Vilniaus rajono švietimo įstaigų psichologų susirinkimas.

 

Balandžio 25 d.

10.00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 305 kab. Olga Bartkevič,

Agnieška Ragucka

PPT 2018 m. balandžio mėn. p l a n a s